שדרוג תנועתי ונופי של כביש 90

החברה הכלכלית לאילת ביצעה בחמש השנים האחרונות שידרוג של 4 קטעים בתחום העירוני של כביש 90:

קטע א: שדרוג קטע באורך כ – 2.6 ק"מ מחוף הדקל ועד החוף האקולוגי. השדרוג כלל הפיכת הכביש לדו מסלולי, וביצוע מדרכות מרוצפות, נתיבי חניה מרוצפים, שביל לרוכבי אופניים, כיכרות חדשות והתקנת מערכת תאורה חדשה.

קטע ב: החלפת מיסעת האספלט בקטע מכיכר מרידיאן ועד כיכר התיירות.

קטע ג: שדרוג "קטע הטרמינל" מכיכר שדרות התמרים/דרך הערבה ועד כיכר התיירות, כולל שדרוג נופי והחלפת המיסעה מאספלט לריצוף, תוך שימוש לראשונה בריצוף בעובי 10 ס"מ מייצור מיוחד.

קטע ד: שדרוג קטע נוסף באורך כ – 2.5 ק"מ מהחוף האקולוגי ועד הכניסה לבי"ס שדה, והפיכתו לכביש דו – מסלולי.

כלל העבודות הושלמו למעט הקטע האחרון בו העבודות נמצאות בעיצומן ויושלמו במהלך 2015.