פיתוח רובע 2 שחמון

במסגרת הסכמי הגג מתוכנן פיתוח תשתיות צמודות ברובע 2 שחמון המיועד לכ- 459 יחידות דיור בהיקף של 170 מיליון ש"ח. ככלל הסכמי הגג יהוו כלי משמעותי למימוש החזון העירוני, בתוכו הכפלת מספר התושבים מ – 63,000 היום ל – 120,000 תושבים. החברה הכלכלית שותפה מובילה בגיבושו של הסכם הגג ובמסגרתו תשמש החברה כזרוע הביצוע של כלל עבודות הפיתוח והבינוי. בנוסף, תפעיל החברה מנהלת עירונית ליישום ובקרה של הסכם זה. היקף ההסכם לתשתיות על 820 מיליון ₪ ובנוף, תשתיות צמונדות בהיקף של 1.5 מילארד ₪.