מבנה ארגוני

החברה הוקמה על ידי עיריית אילת בשנת 1984 והינה בבעלות מלאה של עיריית אילת. החברה מתנהלת כתאגיד עירוני לכל דבר ובעלת דירקטוריון ניהולי להחלטותיו כפופה החברה.

להלן המבנה הסכמתי של החברה: