בית העירייה החדש

החברה הכלכלית לאילת מנהלת את פרויקט מתחם בית העירייה החדש, שעתיד להיבנות במרכז העיר. שטח הפרויקט: כ – 25,000 מ"ר בנוי, כולל שני מרתפי חניה. יעוד השטח: מלבד משרדי העיריה הפרויקט יכלול גם שטחי מסחר ומתחם תרבותי-קהילתי, שימוקמו סביב כיכר העיר. הפרוייקט ייבנה ע"י יזם שיזכה במכרז  B.O.Tשעומד להתפרסם ברביע הראשון של 2015.