מכרז פומבי מס' 04/2021 לתכנון הקמה והפעלת שוק אוכל – המכרז סגור

מכרז פומבי מס' 04/2021 לתכנון הקמה והפעלת שוק אוכל

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מזמינה בזאת הצעות העונים לתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז להגיש הצעות לתכנון הקמה והפעלת שוק אוכל במתחם שדה התעופה המפונה באילת.

להלן מסמכים המכרז: 

חוברת מכרז 4.2021 בדבר תכנון, הקמה והפעלה של שוק אוכל

מצגת קונספט למכרז 4.2021

מפגש מציעים יתקיים בתאריך 14.7.21 בשעה 15:00, ב"בית לעסקים" ברח' הבלן 3, אילת, במידה והנכם מעוניינים להגיע, עקב מגבלות הקורונה, נודה לעדכון במייל הבא – liat@eec.co.il המפגש יועבר גם בזום. להשתתפות בזום לחץ כאן! 

פרוטוקול מפגש מציעים 14.7.21

מסמך הבהרות 1 – מכרז שוק אוכל – מנהלת הטרמינל

מסמך הבהרות 2 – מכרז שוק אוכל – מנהלת הטרמינל

מסמך הבהרות 3 – מכרז שוק אוכל– מנהלת הטרמינל

מסמך הבהרות  4 – הודעת דחיית מועד להגשת הצעות

החברה הכלכלית אילת (חכ"א) בע"מ מתכבדת בזאת להודיע כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 15.10.2021 עד השעה 15:00.

פרט לכך לא חל שינוי במסמכי המכרז.

*במסמך הבהרות מס' 4 נפלה טעות סופר בתאריך ההגשה.  להלן התיקון במסמך הבהרות 5  – 

מסמך הבהרות 5 – מכרז שוק אוכל– מנהלת הטרמינל 

 

שוק אוכל פארק הטרמינל