תקציב החברה הכלכלית לשנת 2021

חכ"א כללי-  תקציב 2021                                      

                                                                       

תקציב 2020       צפי ביצוע 2020   תקציב 2021       שינוי תקציב 20 ל-21         שינוי ביצוע 20 ל-21

                                                                       

            הכנסות                                                 

            חכ"א      526,400            394,344            371,800           -29%     -6%

            חכ"א פרוייקטים    168,603,031      108,466,559      161,077,954     -4%      49%

            שחר/ילכ"א          20,897,100        14,797,263        18,595,584       -11%     26%

            מרינה    3,745,000         3,461,111         3,495,000        -7%      1%

            מנ' שחורת           594,000            580,436            929,000           56%      60%

            פ.טרמינל 1,440,000         3,933,487         4,901,354        240%    25%

                                                                       

            סה"כ הכנסות      195,805,531      131,633,200      189,370,692     -3%      44%

                                                                       

            הוצאות                                                 

            חכ"א      3,787,402         3,393,299         3,933,298        4%       16%

            חכ"א פרוייקטים    162,584,267      104,544,681      156,493,470     -4%      50%

            שחר/ילכ"א          19,873,720        14,546,929        17,922,100       -10%     23%

            מרינה    3,363,904         3,110,646         3,646,000        8%       17%

            מנ' שחורת           594,000            580,436            929,000           56%      60%

            פ.טרמינל 1,900,615         3,517,776         4,712,840        148%    34%

            מייזמי השקעות     1,196,000         -80,334             791,000           -34%     -1085%

                                                                       

            סה"כ הוצאות      193,299,908      129,613,433      188,427,708     -3%      45%

            סה"כ רווח           2,505,623         2,019,767         942,984           -62%     -53%

            השקעות 1,545,000         1,691,954         515,000           -67%     -70%

כלי נגישות