תכנית עבודה שנתית

תכנית העבודה של החברה הכלכלית מהווה נדבך חשוב ומרכזי בתכניות העבודה של עיריית אילת. באמצעותן נמשיך לבנות, לקדום ולטפח את העיר אילת ובכך להשביח את איכות חיי התושבים.