שילוט עירוני

החל משנת 2006 החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מנהלת ומטפלת בכל תחום "שילוט החוצות" בעיר אילת, במסגרת זו החברה מבצעת החברה הכלכלית את כל מערך שילוט החוצות בכל ההיבטים, לרבות היבטים אסטטיים, פונקציונאליים, בטיחותיים, מסחריים, כלכליים ותפעוליים.