שדרוג רחוב דרבן

העורק הראשי לאזור התיירות, רחוב דרבן, זכה השנה לקרצוף וריבוד הכביש, כהכנה לעונת הקיץ התיירותית.

עקב נחיצות הכביש לפעילות התקינה של אזור התיירות, הצליחה החברה הכלכלית לאילת באמצעות הקבלן המבצע לסיים את הכביש על ארבעת מסלוליו בחמישה ימים בלבד, כולל פעילות לילה. כאמור, מדובר באחד מעורקי התנועה המרכזיים של העיר המחברים בין אזור המלונות לעיר אילת, העבודות התבצעו בשני חלקים, בחלקן הראשון נסגר קטע כביש בכיוון אחד ובחלקן השני של העבודות הכיוון השני, כאשר לאורך כל משך עבודות נותבה התנועה על ידי מסלולי גישה חלופיים. חשוב לציין כי מדובר בפרויקט מורכב מבחינה ביצועית בשל הרגישות והמורכבות של קטע זה. החברה הכלכלית לאילת באמצעות הקבלן המבצע עמדה ביעדי הפרוייקט ואף הקדימה את פתיחת הכביש.