הנחיות לקידוד שעות עבודה

לפניכם הנחיות פשוטות לפי סדר הפעולות לקידוד שעות העבודה.

על מנת להזין נתוני נוכחות הנכם מתבקשים לפעול בהתאם לפעולות הבאות:

1. יש להתקשר לטלפון מספר: 072-2462000.

2. יש להקיש מס' חברה 1591 ובסיום #

3. יש להקיש מס' עובד (בהתאם לקוד שנמסר במעמד קליטתך) ובסיום #

4. בעת הזנת כניסה יש להקיש על הספרה 1

5. בעת הזנת יציאה יש להקיש על הספרה 2

נא הקפידו על החתמה בימי העבודה.

מס' העובד הינו אישי ואיננו ניתן להעברה.

הזנת נתונים ידנית תתאפשר רק במקרים בהם המערכת הטלפונית אינה תקינה.

כלי נגישות