קול קורא 2.2018 לשת"פ עסקי לצורך הפעלת האב

עיריית אילת, באמצעות החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מזמינה בזאת הצעות לשיתוף פעולה עסקי לצורך הפעלת האב (HUB) לעידוד יזמות עסקית טכנולוגית הכול בהתאם למפורט במסמכי הקול הקורא.