קול קורא מס' 6/2018 למתן שירותי מימון לצורך ביצוע התקנת מערכות סולאריות בטכנולוגיית PV

עיריית אילת והחברה הכלכלית מקדמות בימים אלה פרויקט התייעלות אנרגטית כלל עירוני במסגרתו יציעו העירייה והחברה לתושבי העיר אילת פתרונות טכנולוגיים לבדיקת היתכנות הנדסית, ייעוץ וליווי מקצועי לצורך התקנת פאנלים סולאריים (תאים פוטו וולטאיים) על גגות בתי מגורים ברחבי העיר.

במסגרת הפרויקט תלווה החברה הכלכלית את הליך ההתקנה של המערכת הסולארית, תפקח עליו ותלווה את התושבים המעוניינים בכך, החל מפניית התושב ועד להשלמת ההתקנה. בתוך כך תסייע החברה הכלכלית לתושבים במתן ייעוץ וליווי מקצועי, באמצעות גורמי המקצוע מטעמה ומטעם העירייה, עד לבחירת המערכת הסולארית, איפיונה, השגת הסדרי התשלום הנוחים ביותר לצורך מימון הביצוע, התנהלות מול חברת החשמל והסדרת מונה נטו ועוד.