פנייה מוקדמת לקבלת מידע מס' 2/2019 (R.F.I) בדבר מתחם אטרקציות זמני בנמל התעופה המתפנה

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ פונה בזאת לקבלת מידע כדלקמן:

מס' RFI (פנייה מוקדמת לקבלת מידע)2/2019
נושא הפנייהקבלת מידע (RFI) בדבר תכנון, הקמה והפעלה של מתחמי אטרקציות שונים במסגרת שימושים זמניים בנמל התעופה המתפנה בעיר אילת, במקרקעין הידועים כגוש 40114 חלק מחלקה 11.
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה28/2/2019בשעה 12:00.
מועד ומקום הגשת מענה היזמים לבקשהבמשרדי החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ, עד ליום 25/3/2019 בשעה 15:00 בדיוק.
אופן קבלת טפסי הפנייה והמענה ופרטים נוספיםבמשרדי החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ  ו/או כאן 

English RFI
עברית  RFI

מסמך הבהרות מס 1