פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי ניהול ופיקוח הנדסי על עבודות פיתוח, תשתיות ובינוי בעיר אילת

מתוך ההצעות שיוגשו, חכ"א תקים מאגר של עד שלוש חברות ניהול, עמם ייחתמו הסכמי מסגרת, ואשר יקבלו מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי של חכ"א, הזמנות עבודה בפרויקטים שונים, למתן השירותים הבאים, כולם או חלקם:

  • תכנון, ניהול, תכנון פיזי
  • ניהול ביצוע, פיקוח צמוד לרבות התקשרות עם יזמים, קבלנים וספקים.
  • ניהול תכנון (תב"ע ו/או תכנית בינוי)
  • העסקת יועצים
  • בקרה תקציבית
  • הבטחת איכות
  • בקרה תקציבית
  • הבטחת איכות
כלי נגישות