פניה מוקדמת לקבלת מידע (RFI)8.2018 – בדבר הקמת פארק יזמים

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

עבור עיריית אילת ובשיתוף עם המועצה האזורית חבל אילות 

פניה מוקדמת לקבלת מידע (RFI)

בנוגע להקמת פארק תעשיה ליזמים בתחומי הביולוגיה, ביוטכנולוגיה וחקלאות ימית.