עדכון מחיר שרותי סירות מרינה

מחירון עגינה מרינה אילת לחודשים: אוקטובר-נובמבר-דצמבר 2019

עדכון מחירי שימוש בכלי שייט נמל מרינה אילת

*סכום החיוב החודשי ייקבע עפ"י הגבוה דמי העגינה המחושבים והתעריף המינימלי החודשי לקטגוריה

מסמך PDF

להדפסת המסמך לחץ כאן