נוהל בקשה לצלילה בשטח נמל מרינה אילת 2019

 לידיעת בעלי כלי השייט, מפעילים, סקיפרים. נותני שרות והציבור במרינה אילת 

הנדון: ביצוע צלילות בשטח נמל מרינה אילת

המבקש לבצע פעילות צלילה בשטח מעגנות – נמל מרינה אילת, כגון:

  • ניקיון זכוכיות – ספינת זכוכית
  • ביצוע תחזוקה ועבודה בתחתית הספינה
  • חיפוש אביזרים ו/או ציוד שנפל למים
  • כל צלילה ושחיה הנדרשת בשטח המרינה

 

נדרש למלא טופס בקשה המצוי במשרד המרינה ולפעול על פי ההנחיות המצוינות בטופס.

רק לאחר מילוי הבקשה ואישורה על ידי מנהל המרינה או עובד מרינה אחר תתאפשר הצלילה.

צלילה שלא תתבצע עפ"י היתר כנדרש תופסק מידית.

אודה לשיתוף פעולה ומילוי ההוראות עפ"י טופס הבקשה.

כלי נגישות