מרינה אילת – מחירון עגינה

מרינה אילת – מחירון עגינה

מחירי העגינה במרינה אילת ללא חיוב במע"מ, במידה ויוטל מע"מ באילת הוא יתווסף למחירי העגינה.

•מחירי העגינה צמודים למדד המחירים לצרכן ומעודכן אחת ל-3 חודשים.

•כל כלי שייט הנכנס לתחומי המרינה חייב ברישום פרטי כלי השייט, הצגת רישיון שייט וביטוח ברי תוקף, חתימה על הסכם עגינה והסדר תשלום – לפני קבלת מקום העגינה במרינה.

•כלי שייט מסחריים ואחרים על פי החלטת מנהל המרינה מחויבים במילוי בקשה לקבלת שירותי עגינה.

•במידה וכלי השייט יוצא מהמרינה לחוף ו/או עוזב ללא הודעת בעל כלי השייט למשרד המרינה, לא יבוצע החזר כספי על התקופה שכלי השייט היה מחוץ למרינה.

•תשלום בהוראת קבע או תשלום שנה מראש מזכה בהנחה של 10%

•המחירים המוצגים הינם דוגמא בלבד, ייתכן הבדל כתוצאה מעיגול ספרות או שינוי במדד, חישוב מדויק יעשה במשרדי המרינה.

•לכלי שייט שאורכו מעל 24 מטרים יש להגיש בקשה מוקדמת ותיבדק אפשרות העגינה.

•אורך לחיוב: אורך מרבי (length over all – l.o.a) המרחק המרבי בין חרטום כלי השייט לירכתי כלי השייט. לפי הכתוב ברישיון כושר השייט, כמשמעותו בתקנות בטיחות השייט, בהעדרו של הרישיון האמור, לפי הרישום במסמכי יצרן כלי השייט.

מחירון עגינה רבעוני עד דצמבר 2019 – לחץ כאן

 דמי עגינה  לכלי שייט דגל זר:

•דמי עגינה עד 2 חודשים ראשונים – 1.75 דולר למטר ליום.

•דמי עגינה מעל ל-2 חודשים ראשונים 1 דולר ארה"ב למטר ליום.

•חשמל ומים על פי צריכה.

כלי נגישות