מפרט טכני מכרז – ל 3 מבנים לכתב הכמויות – פארק טרמינל

מכרז פומבי מס' מ/7/2019

 ("מכרז אומדן")

להצגת המכרז – לחץ כאן