מנהל/ת תקצוב ובקרת פרויקטים הנדסיים – המכרז סגור

מכרז פומבי 2/2021

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מודיעה בזאת על משרה פנויה כמפורט להלן:

מנהל/ת תקצוב ובקרת פרויקטים הנדסיים

תיאור התפקיד:

  • ניהול ובקרת הפרויקטים ההנדסיים במכלול ההיבטים הכספיים: תקציב מול ביצוע,

מקורות ושימושים.

  • יישום וביצוע דרישות הדיווח של הרשות והליכי עבודה
  • אחריות מלאה על בקרת תשלומים והכנסות מול הגופים המתקצבים
  • גיבוש עקרונות ושיפור תהליכי העבודה בממשק שבין תחום ההנדסה לתחום הכספים.
  • מעקב על הגשת הדו"חות וקבלת התקציבים מול הרשויות השונות.

דרישות התפקיד:

  • בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להארכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים התשע"ג 2012, בתחומי חשבונאות, כלכלה, מינהל עסקים או סטטיסטיקה, או: תעודת רו"ח בתוקף.
  • ניסיון של 4 שנים לפחות בתחום העיסוק הרלבנטי, עבור הנדסאי רשום – 5 שנות ניסיון בתחום הרלוונטי, עבור טכנאי רשום – 6 שנות ניסיון בתחום הרלוונטי.
  • יכולת שליטה ובקרה ברמה גבוהה בסביבה ממוחשבת, יישומי OFFICE חובה.
  • יכולת עבודה תחת לחץ וריבוי משימות.
  • תושב ישראל, מגורים בעיר אילת.

תאריך פרסום המכרז: 25.02.2021

היקף התפקיד: משרה מלאה.

תנאי שכר ודרגת משרה: בכפוף לאישור משרד הפנים.

כפיפות: מנהל כספים/ סמנכ"ל תפעול 

יש לצרף: קו"ח מקצועיים ופירוט הניסיון המקצועי, תעודות, המלצות ופרטי ממליצים.

מועמדים העומדים בתנאי הסף והרואים עצמם כבעלי כישורים למשרה המוצעת מתבקשים לשלוח קו"ח בצרוף המסמכים הנדרשים לעיל למייל simak@eec.co.il  או לפקס 08-6315454 עד ליום א'  07.03.2021  בשעה 16.00.

 

מודעה זו מתייחסת לגברים ונשים כאחד.

יוזמנו מועמדים מתאימים בלבד

 -סודיות מובטחת-