מנהל/ת תחום תכנון – המכרז סגור

מכרז פומבי 1/2021

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מודיעה בזאת על משרה פנויה כמפורט להלן:

מנהל/ת תחום תכנון

 

תיאור התפקיד:

 • ניהול בקרה ושליטה על תכניות עבודת מינהלת הסכם הגג אילת בהיבטי קידום תכנון ופיתוח מתחמים ותשתיות מול מינהל ההנדסה העירוני, עפ"י צורכי ראש המינהלת/סמנכ"ל תפעול חכ"א.
 • הכנות חוות דעת ושכבות מידע לכלל תהליכי תכנון הפרויקטים במנהלת כתשתית לקבלת החלטות.
 • קידום תב"עות למתחמים חדשים.
 • ביצוע משימות בקרה תכנונית, בכפיפות מקצועית לאדריכל עיריית אילת.
 • סינכרון מול כל הגורמים בפרויקט והצפת נקודות מעכבות לטיפול המחליטים.
 • ניהול ופיתוח קשרים ותיאום הנדסי עם בעלי עניין במתחמים כגון: בעלי עסקים, יזמים, רשויות, וגורמים מקצועיים מטעמם של הנ"ל.
 • ליווי וניהול תהליכים תכנוניים והסדריים.
 • תיאום וביצוע מטלות ניהוליות ומקצועיות עבור מנהלי הפרויקטים.
 • משימות נוספות הנגזרות מדרישות התפקיד עפ"י דרישת ראש המינהלת/סמנכ"ל תפעול חכ"א.

דרישות התפקיד:

 • בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להארכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים התשע"ג 2012, בתחומי הנדסה אזרחית/ אדריכלות/ תכנון ערים.
 • ניסיון 4 שנים לפחות בתחום העיסוק הרלבנטי, עבור הנדסאי רשום – 5 שנות ניסיון בתחום הרלוונטי, עבור טכנאי רשום – 6 שנות ניסיון בתחום הרלוונטי.
 • ניסיון ניהול צוות, שנתיים לפחות בכפיפות ישירה.
 • רקע וניסיון בניהול מערכות מידע, מערכות ניהול ידע, ומערכות שימושיות לענף

( GIS, AUOTOCAD  וכיו"ב).

 • תושב ישראל, מגורים בעיר אילת.

תאריך פרסום המכרז: 25.02.2021

היקף התפקיד: משרה מלאה.

תנאי שכר ודרגת משרה: בכפוף לאישור משרד הפנים.

כפיפות: מנהל מינהלת הסכם גג/ סמנכ"ל תפעול חכ"א.

יש לצרף: קו"ח מקצועיים ופירוט הניסיון המקצועי, תעודות, המלצות ופרטי ממליצים.

מועמדים העומדים בתנאי הסף והרואים עצמם כבעלי כישורים למשרה המוצעת מתבקשים לשלוח קו"ח בצרוף המסמכים הנדרשים לעיל למייל simak@eec.co.il  או לפקס 08-6315454 עד ליום א'  07.03.2021 בשעה 16.00.

מודעה זו מתייחסת לגברים ונשים כאחד.

יוזמנו מועמדים מתאימים בלבד

 -סודיות מובטחת-