מנהל/ת פדגוגית לאגף 'שחר'

מכרז פומבי מס' 4202/3 –מנהל/ת פדגוגית לאגף 'שחר'

• מיון, גיוס ושיבוץ עובדים חדשים לפרויקטים השונים בתחומי החינוך,
הקהילה והרווחה.
• אחריות על הדרכה והכשרת העובדים בכלל התחומים.
• ניהול שוטף בממשקי עבודה מול גורמי הרשות, מסגרות החינוך, מסגרות
רווחה וקהילה.
• הטמעת נהלי עבודה בפרויקטים השונים בהתאם לשונות ולדרישות
התפקידים.
• אחריות כוללת על פעילות הפרויקטים, לרבות פיקוח ובקרה על העבודה
בשטח.

כלי נגישות