מ"מ סייעות/סייעים לילדים בעלי צרכים מיוחדים

לשנה"ל תש"פ

דרושים/ דרושות

מ"מ סייעות/סייעים לילדים בעלי צרכים מיוחדים

במערך החינוך המיוחד בגנים ובבתי ספר בגילאי 3-21

מוזמנים להגיש מועמדות מי שסיים לפחות 12 שנות לימוד, מעל גיל 21.

ניסיון בעבודה ו/או טיפול בילדים במסגרות חינוכיות – יתרון.

  • היקף העבודה הינו עד 6 ימי עבודה בשבוע בהיקף שעות משתנה עפ"י צרכי המערכת.
  • השכר המוצע הינו 40 ₪ לשעה.

מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון עבודה, וידרש אישור התאמה לעבודה לאחר בדיקה רפואית ואישור רופא תעסוקה.

מועמדים גברים ידרשו להמציא אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקה (לפי חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות חינוך).

קורות חיים יש להעביר לפקס: 08-6315454 או למייל simak@eec.co.il

יוזמנו מועמדים מתאימים בלבד

*כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.