מכרז 17.2017 בדבר עבודות פיתוח תשתיות ברובע 2

עיריית אילת באמצעות החברה הכלכלית חכ"א אילת בע"מ בשיתוף עם תאגיד המים והביוב עין נטפים בע״מ מזמינים בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, עבודות עפר, פריצת כבישים וסלילה, מערכות תת קרקעיות, חדרי שנאים ועבודות תשתית מים וביוב ברובע 2 באילת בעיר אילת והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.