מכרז 15.2020 בדבר הקמה והפעלה של מתחם תיירות, נופש, תרבות ופנאי בעיר אילת – המכרז סגור

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א), עבור עיריית אילת, מזמינה בזאת קבלת הצעות לבחירת יזם לצורך הקמה והפעלה של מתחם ייחודי של תיירות, נופש, תרבות ופנאי בעיר אילת.

להלן מסמכי המכרז:

מכרז מתחם הקרולינות – חוברת מכרז לפרסום 8.12.20 

נספח תשריט – לחץ כאן להצגה

הנחיות מרחביות חופים דרומים –עין סוף – לחץ כאן להצגה

תוכנית אסטרטגית חופי אילת ספר סופי כרך 2 חזון ותכנית 22.01.2017 – לחץ כאן להצגה

 להלן קישור למפגש

מצגת מפגש מציעים

סקר הידרולוגי

פרוטוקול מפגש מציעים – קרולינות

תשריט שטח חניון

תשריט1

מסמך הבהרות1

מסמך הבהרות 2

מסמך הבהרות 3

מסמך הבהרות 4

קרולינות_אומדן_ללא מאגר

קרולינות_אומדן_שינוי_עקב_מאגר

רשימת משתתפי מפגש מציעים – קרולינות

מתחם קרולינות