מכרז 1.2015 בדבר ביצוע עבודות שדרוג רחובות, חניות ומשעולים באילת שלב ד – 28.4.15

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת לקבל הצעות, לביצוע עבודות שדרוג רחובות, חניות ומשעולים שלב ד', שבמסגרתן מוערך כי ישודרגו, כ-30 רחובות, חניות ומשעולים ברחבי העיר אילת. במסגרת המכרז תבחר החברה את הצעתם של עד שלושה קבלנים בהתאם להוראות תנאי המכרז.

את תיק מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה הכלכלית, פארק התעשייה "אילתם" מבנה אמת"ל 2, תמורת סך של 1500 ש"ח שלא יוחזרו, החל מיום 9.3.15 בשעות העבודה הרגילות.

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-6315353 שלוחה 4