מכרז פומבי 14.2020 בדבר הפעלת מזנון בחוף נפטון באילת – המכרז סגור

החברה הכלכלית לאילת חכ"א מזמינה בזאת קבלת הצעות להפעלת – מזנון בחוף נפטון באילת.

להלן מסמכי המכרז

מסמכי מכרז מזנון חוף נפטון

מסמך ד-היתר בתוקף

מסמך תשריט המבנה ושטחי השירות הנלווים

עקב הנחיות הקורונה יתקיים מפגש המציעים בזום. לקבלת קישור למפגש, יש לשלוח בקשה למייל  limor@eec.co.il

מסמך הבהרות

מכרז חוף נפטון – פרוטוקול מפגש מציעים

מסמך הבהרות 2

החוף הצפוני באילת