מכרז פומבי 3.2021 בדבר עבודות פיתוח ותשתיות באילת – המכרז סגור

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ  מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות באילת  אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם מציע זוכה.

מסמך הבהרות מס 2 מכרז 3.2021

‏‏‏30 ספטמבר 2021 שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' מ/3/2021 עבודות פיתוח ותשתיות באילת (מכרז מסגרת / "מכרז אומדן") מכתב הבהרות ושינויים מס' 2 בעקבות

קרא עוד »

מסמכי מכרז 3.2021

מכרז  פומבי מס' מ/3/2021 ("מכרז אומדן") עבודות פיתוח ותשתיות באילת (מכרז מסגרת)  אוגוסט 2021 החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ     מכרז פומבי מס' מ/3/2021

קרא עוד »
עבודות תשתית