מכרז פומבי 2.2021 קריית הספורט בדבר הקמת מבנים, טריבונה, מגרשים משולבים עבודות פיתוח – המכרז בוטל

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות להקמת מבנים, טריבונה,  מגרשים משולבים, עבודות פיתוח ותשתיות בקריית ספורט באילת  אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה

כתב כמויות קריית הספורט

מכרז 2.2021 חוברת מס 2

חוברת מס' 2 מכרז פומבי מס' מ/2/2021  ("מכרז אומדן")  הקמת מבנים, טריבונה, מגרשים משולבים, עבודות פיתוח ותשתיות – קריית ספורט אילת מסמך ב' –  הצעת

קרא עוד »

מכרז 2.2021 – חוברת מכרז 1

חוברת מס' פומבי מס' מ/2/2021  ("מכרז אומדן")  הקמת מבנים, טריבונה, מגרשים משולבים, עבודות פיתוח ותשתיות – קריית ספורט אילת  יוני 2021 החברה הכלכלית לאילת (חכ"א)

קרא עוד »