מכרז פומבי מ13/2018 בדבר הקמה משותפת והפעלה של מתחם תיירות, נופש, תרבות ופנאי

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ , עבור עיריית אילת, מזמינה בזאת קבלת הצעות לבחירת יזם לצורך הקמה משותפת והפעלה של מתחם ייחודי של תיירות, נופש, תרבות ופנאי בעיר אילת.

להלן מסמכי המכרז:

הודעה בדבר דחיית מועד אחרון להגשת הצעות

מסמך הבהרות

מסמך הבהרות2 

נספח – אמדן הפרוגרמה

מסמך הבהרות מספר 3

מסמך הבהרות מספר 4

  מכרז קרולינות