מכרז פומבי מס' 10/2018 בדבר הרחבת קטע דרך ששת הימים מכיכר טורונטו ועד לרחוב חטיבת גולני

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע הרחבת קטע דרך דו-נתיבית קיימת באורך של כ 800 מטר (דרך ששת הימים, בין כיכר טורונטו לרחוב חטיבת גולני), לדרך דו-מסלולית, דו נתיבית; ביצוע 2 מעגלי תנועה חדשים (בצומת שדרות ששת הימים עם רחוב הסוור ועם רחוב חטיבת גולני) והקמת מגרש חניה בן כ- 120 מקומות אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.