מכרז פומבי מס' מ/7/2020 הרחבת קטע דרך ששת הימים מכיכר חטיבת גולני ועד כיכר העפרונות, מעגלי תנועה ומגרש חנייה "חנה וסע" – באילת

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע הרחבת קטע דרך ששת הימים מכיכר חטיבת גולני ועד כיכר העפרונות, מעגלי תנועה ומגרש חנייה "חנה וסע" באילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה
העבודות כוללות בין היתר הרחבת קטע דרך דו-נתיבית קיימת באורך של כ-1,500 מטר (דרך ששת הימים, בין כיכר חט' גולני לכיכר העפרונות), לדרך דו-מסלולית, דו נתיבית; ביצוע 2 מעגלי תנועה חדשים (בצומת רח' ששת הימים עם רח' הירבוע ועם שד' התמרים) והקמת מגרש חניה "חנה וסע" בעל כ-350 מקומות חניה לרכב פרטי, ובו מסוף אוטובוסים, אזור הורדה/העלאת נוסעים, חניית מוניות, חנייה לרכב דו גלגלי, חניות נכים והכנה למבנה טרמינל עתידי. העבודה כוללת פיתוח נופי, עצים להצללה, ריהוט גן, תאורה, מים לכיבוי אש והכנה לעמדות טעינה לרכב חשמלי.
 
להלן מסמכי המכרז:
 
כביש עוקף מערבי