מכרז פומבי מס' מ/12/2020 ("מכרז אומדן") פארק הטרמינל – עבודות פיתוח, תשתיות ומערכות להקמת פארק ציבורי בשטח דרום שדה התעופה המפונה באילת