מכרז משותף 19/2017 בדבר שדרוג שכונת יעלים

עיריית אילת באמצעות החברה הכלכלית (חכ"א) אילת בע"מ ובשיתוף עם תאגיד המים והביוב עין נטפים בע״מ מזמינים בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדרוג תשתיות מים וביוב בשכונת יעלים ברחובות המסילות, "רחבת סוף העולם" והמשעולים הפנימיים בעיר אילת, והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.