מכרז משותף 10.2017 לביצוע עבודות בשכונת גנים א

עיריית אילת באמצעות החברה הכלכלית חכ"א אילת בע"מ בשיתוף עם תאגיד המים והביוב עין נטפים בע״מ, מזמינים בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדרוג תשתיות מים וביוב בשכונת גנים א' ברחובות ברוש, ברקן, אלה, צפצפה, צאלון, אירוס, סיתוונית, לילך, סחלב וסביון בעיר אילת , והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.