הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

החברה הכלכלית לאילת (להלן: "חכ"א") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת TMI טרסט מי ישראל בע"מ, שהוא, בהתאם לחוות דעת המקצועית שהתקבלה בידי החברה מאת יועץ התעופה אורי לב, הספק היחיד בארץ שיכול להציב ולהפעיל כדור פורח קשור מהדגם המתאים למרחב אילת"

פארק טרמינל אילת