משדרגים את מרכז התיירות

בימים אל מתבצעות עבודות לשדרוג מרכז התיירות בעלות כוללת של 8 מיליון ₪, במימון העירייה מתקציב תשתיות תיירותיות ובמימון בעלי הנכסים באמצעות מימון ביניים של העירייה ל – 5 שנים. את העבודות מבצעת העירייה באמצעות החברה הכלכלית לאילת (חכ"א). מתכנן הפרויקט, אדריכל לוגסי. העבודות יכללו החלפת תשתיות מים וביוב, ריצופים, תאורה, ריהוט רחוב, אדריכלות נוף ושדרוג החזיתות.  בסיור שקיים מנכ"ל העירייה – פיליפ אזרד ביחד עם נציגי בעלי הנכסים ועם המתכננים נקבעו גבולות התכנון והאזורים המיועדים לשדרוג בכל שטח מרכז התיירות ואזורי הפיתוח הציבורי. ככלל, מקדמת העיריית אילת באמצעות החברה הכלכלית כל יוזמה של דיירים לשדרג את מבני המגורים/עסקים ועושה כן הן במימון ביניים עבור שיפוץ בנייני מגורים והן במרכזים מסחריים דוגמת מרכז איזידור. מנכ"ל החברה הכלכלית – אבי כהן ציין כי מדובר בפרויקט חשוב גם בהיבטים התשתיתיים, אך המשמעויות התיירותיות של קידום, טיפוח ושדרוג מרכז תיירותי הנמצא בלב ליבה של העיר הוא חשוב מעין כמוהו.

כלי נגישות