יישום הסכמי הגג על ידי חכ"א

הסכם גג היסטורי בין עיריית אילת לבין ממשלת ישראל  יכפיל את העיר אילת 

ממשלת ישראל ועיריית אילת חתמו על הסכם גג היסטורי, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 768, שיביא להכפלת העיר אילת. במסגרת ההסכם ייבנו 9 שכונות חדשות בעיר אילת בהיקף של 18,372 יחידות דיור למגורים לצד תוספת של 6,930 חדרי מלון ופיתוח אזורי תעסוקה, אטרקציות ותיירות בשטח כולל     של 146,268 מ"ר. כחלק מההסכם יושקעו מאות מיליוני שקלים בפיתוח תשתיות כולל פיתוח רצועת החוף, הקמת קריית ספורט בינלאומית, פארקים עירוניים, הקמת מתקן קצה לפסולת, פיתוח תשתיות תחבורה ותשתיות אחרות נוספות. על ההסכם חתמו באילת, ראש הממשלה – בנימין נתניהו, שר האוצר – חה"כ משה כחלון, שר הבינוי והשיכון – חה"כ יואב גלנט, מנהל מרחב דרום ברשות מקרקעי ישראל – ערן ראובני וראש העירייה – מאיר יצחק הלוי.

החברה הכלכלית שותפה מובילה בגיבושו של הסכם הגג ובמסגרתו תשמש החברה כזרוע הביצוע של כלל עבודות הפיתוח והבינוי. בנוסף, תפעיל החברה מנהלת עירונית ליישום ובקרה של הסכם זה. היקף ההסכם לתשתיות על 820 מיליון ₪ ובנוף, תשתיות צמונדות בהיקף של 1.5 מילארד ₪.

הסכם הגג יהווה כלי משמעותי למימוש החזון העירוני, בתוכו הכפלת מספר התושבים מ – 63,000 היום ל – 120,000 תושבים, הגדלת מספר התיירים המבקרים באילת מ – 2.8 מיליון (7 מיליון לינות בשנה) ל – 4 מיליון תיירים בשנה. כל זאת בזכות תוספת של אזורי תעסוקה, תוספת חדרי מלון ובזכות שדה התעופה הבינלאומי הנבנה בעת הזו 18 ק"מ צפונית לאילת. במסגרת ההסכם אחראית העירייה לתכנון וביצוע של כלל התשתיות. המקורות הכספיים לתקציב הפרויקט יתבססו על תקבולי השיווק של הקרקע על ידי רשות מקרקעי ישראל ועל תקציבי הממשלה השונים (תחבורה, חינוך, כלכלה וכיו"ב). העיקרון המנחה של הסכמי הגג: העמדת קדם מימון על ידי הממשלה לפיתוח תשתיות, מוסדות חינוך ומבני ציבור, פארקים, כבישים עוקפים, פיתוח רצועת החוף ועוד. הסכמי הגג מבטיחים ליזמים קבלת היתרי בנייה תוך 90 יום ומקצרים באופן דרמטי את זמן פיתוח השכונות החדשות והקמתן. בנוסף, ייקבע לוח זמנים מדויק לביצוע וקידום כל שלב בפרויקט. הסכמי הגג רותמים מראש את כל משרדי הממשלה הרלבנטיים לשיווק זמין, ממוקד ואפקטיבי באזורי הביקוש זאת בשיתוף העירייה והחברה הכלכלית לאילת כחברה המבצעת.