יחידת שחר – היחידה להון אנושי

החברה הכלכלית הקימה את יחידת שחר כיחידה להון אנושי. יחידה מקצועית פדגוגית האחראית על ניהול עובדים מרגע פרסום מכרז ועד כניסתם לתפקיד במערכת החינוך בעיר. מידי יום יוצאים תחת יחידת שחר, מאות עובדים ועובדות לסייע במערך הגנים ובתי הספר בעיר אילת. היחידה פועלת בעיקר בתחום הצרכים המיוחדים לילדים, אולם לא רק. יש לציין, כי עם הקמת היחידה, עברו העובדים למתווה של העסקה ישירה על ידי החברה הכלכלית ותנאי העסקתם דומים לתנאי העסקה הקיימים ברשות המקומית. יחידת שחר הוקמה לאחר חתימה הסכם קיבוצי ראשון מסוגו בארץ בין ההסתדרות החדשה לחברה הכלכלית לאילת.

כלי נגישות