חוברת מכרז – הסכם פארק הטרמינל – עבודות כבישים ופיתוח

מכרז פומבי מס' מ/7/2019

להצגת חוברת המכרז – לחץ כאן