חברת המזח

מזח דרומימ"מ מנהל רשות החברות הממשלתיות – רוני פרידמן וראש עיריית אילת – מאיר יצחק הלוי, חתמו על הסכם למכירת אחזקות המדינה בחברת מזח תיירות אילת שהיתה מחולקת עד כה שווה בשווה בין המדינה (מינהל מקרקעי ישראל), עיריית אילת והחברה לפיתוח חוף אילת (1/3 כל אחת).  כמו כן, נחתם הסכם נוסף בין עיריית אילת לחברה לפיתוח חוף אילת (חפח"א) למכירת חלקה של חפח"א בחברת המזח לעירייה. ובכך הועברה הבעלות על החברה לידי עיריית אילת. הסכם זה נחתם לאחר משא ומתן שארך שלוש שנים אותו הוביל סגן ומ"מ ראש העירייה – אלי לנקרי מול רשות החברות הממשלתיות מטעם מדינת ישראל. החלטת הרשות על העברת הבעלות לעירייה עוגנה בוועדת השרים לענייני הפרטה בשנת 2010 וקיבלה תוקף של החלטת ממשלה. ההסכם להעברת הבעלות נחתם כאמור השבוע. החברה מפעילה חוף ים באילת באורך של כ-60 מטר ומשכירה מתקנים בו למפעילים שונים. שטח פעילות החברה הינו כ-10 דונם ופועלים בו מעגן סירות, מועדון צלילה ומסעדה. בשלב ראשון תנוהל החברה על ידי החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ ובהמשך תפעל כחברה עצמאית. סגן ומ"מ ראש העירייה – אלי לנקרי, שהוביל כאמור את המשא ומתן מול רשות החברות ומשרד התיירות ציין: "מדובר בהישג חשוב לעירייה המהווה בין היתר חלק מהאסטרטגיה של צבירת נכסים כלכליים חשובים אשר יוסיפו ליציבותה הכלכלית של העירייה לטובת העיר ותושביה". על פי ההערכה יגיע שווי הנכס תוך מספר שנים לכ-50 מיליון ₪.

כאמור עתה עם העברת הבעלות תפעל העירייה להוציא אל הפועל את תכניותיה לשדרוג, שיפור ופיתוח מתחם חברת המזח המוגדר כמגרש 15 וכולל, כאמור מבנה קיים בשטח של 650 מ"ר הנמצא בשימוש מסחרי, קטע חוף המשתרע על שטח של 400 מ"ר, מעגנה (תור ים) המכילה 13 מקומות עגינה וכן רחבת החנייה הכוללת כיום 200 מקומות חנייה. בעניין זה יצוין, כי עיריית אילת רואה את מתחם המזח כשער כניסה לחוף הדרומי (חוף אלמוג), אשר פיתוחו ושדרוגו יהווה שער כניסה ומנוף להגברת הפעילות התיירותית והכלכלית בחוף הדרומי. בהתאם לכך, הגישה העירייה פרוגרמה ותוכנית פיתוח למתחם המזח בראייה כוללת שבמסגרתה ישודרג המתחם וחוף הים הצמוד לו וכן יפותחו רצועת חוף ים חדשה וטיילת אשר תקשר את הפעילויות התיירותיות והכלכליות שבין השמורה הימית בדרום ובין גדר ק.צ.א.א בצפון. התוכנית אושרה ותוקצבה על ידי משרד התיירות ב – 17 מיליון ₪.  שדרוג המתחם האמור יצור עוגן תיירות, תרבות, פנאי ונופש מחודש בחוף הדרומי והוא יהווה חלופה למרכז התיירות בחוף הצפוני תוך שהוא משתלב בסביבתו הטבעית ומשמר את ערכי הטבע והנוף בים וביבשה.

בימים אלו משלימה החברה הכלכלית לאילת את עבודות  הפיתוח והשדרוג של טיילת חדשה לאורך חוף המזח ושדרוג כביש 90 בקטע שבין הדולפין ריף לבי"ס שדה.