חברי דירקטוריון

יו"ר מועצת מנהלים – ראש עיריית אילת – מר מאיר יצחק הלוי

מ"מ יו"ר מועצת המנהלים – יו"ר נעמ"ת וחברת מועצת העיר – הגב עו"ד סימה נמיר

דירקטור – מנכ"ל עיריית אילת – מר פיליפ אזרד

דירקטורית- מנהלת אגף החינוך עיריית אילת – הגב מירי קופיטו

דירקטור – חבר מועצת העיר – ד"ר אולג צ'רנומוריץ

דירקטור – חבר מועצת העיר – מר יניב חנו

דירקטור – עו"ד מזרחי דורון

דירקטורית – הגב אורנה קרני

דירקטור – עו"ד סער שפירא