הממונה על חופש המידע

החברה הכלכלית לאילת פועלת בשקיפות הנדרשת ממנה כחברה ציבורית.

הממונה על חופש המידע: עו"ד שירלי אוסטפלד אביטל

טלפון 08-6315353 שלוחה 6,  פקס 08-6315454

את הבקשה לקבלת מידע יש להגיש באמצעות הטופס להלן (יש למלא את הטופס ולשלוח אותו בחזרה).

לרשותכם טופס אלקטרוני להעברת בקשה לקבלת מידע, באמצעותו ניתן להעביר את טופס הבקשה  לאחר מילוי הפרטים על גבי הטופס ושליחתו.

 דוח חופש המידע חכא לשנת 2016

דוח מסכם לשנת 2015