הממונה על חופש המידע

החברה הכלכלית לאילת פועלת בשקיפות הנדרשת ממנה כחברה ציבורית.

הממונה על חופש המידע היועמ"ש: עו"ד שירלי אוסטפלד אביטל

טלפון 08-6315353 שלוחה 6 | פקס 08-6315454  | דוא"ל shirly@eec.co.il

את הבקשה לקבלת מידע יש להגיש באמצעות הטופס להלן (יש למלא את הטופס ולשלוח אותו בחזרה).

לרשותכם טופס להעברת בקשה לקבלת מידע, באמצעותו ניתן להעביר את טופס הבקשה  לאחר מילוי הפרטים על גבי הטופס ושליחתו.

חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998

טופס בקשה לקבלת מידע – לפי חוק חופש המידע

אגרות חוק חופש המידע

דוחות החברה הכלכלית לאילת: 

דוח חופש המידע חכ"א לשנת 2023

דוח חופש המידע חכ"א לשנת 2022

דוח חוק חופש המידע חכא לשנת 2021

דוח חופש המידע חכא לשנת 2021

דוח חופש המידע חכא לשנת 2020

דוח חופש המידע חכא לשנת 2019

דוח חופש המידע חכא לשנת 2017

 דוח חופש המידע חכא לשנת 2016

דוח מסכם לשנת 2015

כלי נגישות