הטבות למשקיעים בפארק שחורת

אחד היתרונות העסקיים המהותיים ביותר של האזור הוא הגדרתו על ידי ממשלת ישראל כאזור עדיפות לאומית א'. מדינת ישראל רואה בקידומה ושגשוגה של העיר אילת אינטרס לאומי אסטרטגי, ולכן היא מעניקה הטבות ייחודיות למשקיעים בעיר.

 חוק אזור סחר חופשי

פטור מחובת תשלום מס ערך מוסף (מע"מ)

זיכוי ממס הכנסה בגובה 10% מההכנסה עד לתקרת הכנסה שנתית  של 236,760 ₪ לעובדים הגרים באילת ועובדים בה.

הטבות למעסיקים  עד 20% מהשכר עבור עבודה שנעשית באילת.

חוק אזור נמל החופשי

פטור ממס הכנסה ומס חברות במשך שבע שנים החל מהשנה הראשונה בה החברה אמורה להיות כפופה למיסוי

מס דיבידנד חברות של 15% לעומת 30% במקומות אחרים

פטור ממסים עקיפים על סחורות מיובאות או מיוצאות

פטור מהיתרי יבוא ויצוא

פטור ממס על רווחי הון – למשקיעים זרים

פטור ממס על רווחי הון (רווחי אינפלציה)

פטור מארנונה – כפוף לתקנות ואישור משרד הפנים

שימוש חופשי במטבע חוץ לניהול עסקים

אזור עדיפות לאומית א'

החוק כולל שני מסלולי הטבות: מסלול מענקים, שמנוהל על ידי מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה, ומסלול הטבות מס, תחת חסותה של רשות המסים. כיום, לאחר תיקון החוק, ניתן לקבל את שני סוגי ההטבות – מענקי מדינה והטבות מס – בו זמנית.

 

כאזור עדיפות לאומי א', על פי החוק לעידוד השקעות ההון, אילת נהנית מההטבות הבאות: הטבות מס חברות:

חברת משקיעים ישראליים – 25% מס חברות. שנתיים ראשונות פטור ממס

חברת משקיעי חוץ – 10% מס חברות

מענקים: בדרך כלל ניתן לקבל מענק בגובה של 20% מההשקעה; מעבר לכך ישנו מענק נוסף של עד 4% (ובמסלולים מסוימים עד 10%).