דרושים חונכים אישיים

דרושים/ דרושות לשנת הלימודים תשפ״ב
חונכים משלבים לילדים בעלי צרכים מיוחדים שישולבו במערך החינוך הרגיל והמיוחד.
✔️ מוזמנים להגיש מועמדות מי שסיים לפחות 12 שנות לימוד, מעל גיל 21.
✔️ ניסיון בעבודה ו/או טיפול בילדים במסגרות חינוכיות – יתרון.
✔️ היקף העבודה הינו עד 6 ימי עבודה בשבוע בהיקף שעות משתנה עפ"י הצרכים של התלמידים ומערכת החינוך .
✔️ מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון עבודה, וידרש אישור התאמה לעבודה לאחר בדיקה רפואית ואישור רופא תעסוקה.
✔️ למען הסר ספק, הקליטה הראשונית הינה לתקופת ניסיון בה יוגדר תפקידך כממלא מקום.
✔️ מועמדים גברים ידרשו להמציא אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקה (לפי חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות חינוך).

☎️ קורות חיים יש להעביר לפקס: 08-6315454
🌀 מייל: Orgal@eec.coil
לידי: אורגל קדושי שמואל
*כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך. 

חונכים וילדים