דירקטורים

מאיר יצחק הלוי- יו"ר

דובי כהן- מ"מ יו"ר

מירי קופיטו

ד"ר אולג צ'רנומוריץ

עו"ד יעל דראבי

מרלין רוזנפלד

פיליפ אזרד