דירקטורים

אלי לנקרי- יו"ר

דובי כהן- מ"מ יו"ר

חני רובין

עו"ד יעל דראבי

מרלין רוזנפלד

פיליפ אזרד