דירקטורים

מאיר יצחק הלוי- יו"ר

חן בן אפריים- מ"מ יו"ר

מירי קופיטו

ד"ר אולג צ'רנומוריץ

עו"ד דורון נועם מזרחי

מרלין רוזנפלד

אורנה קרני

פיליפ אזרד