דירקטורים

מנהלים מקרב חברי מועצת העירייה

אלי לנקרי

דובי כהן

חני רובין

 

מנהלים מקרב עובדי העירייה

פיליפ אזרד

מרלן רוזנפלד

מורן נחמיאס

 

מנהלים מקרב הציבור

עו"ד יעל אסתר דארבי

עו"ד עודד מל

כלי נגישות