בקשה לקבלת מידע מס' 8/2019 בדבר הקמת בית עירייה

עיריית אילת, באמצעות החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מעוניינת לקדם פרויקט להקמת בית עירייה בעיר אילת. היום משרדי העירייה מפוזרים בעיר במספר מוקדים שונים והעירייה מעוניינת להקים בית עירייה אשר ירכז את כל מחלקות העירייה, וגם כמובן את לשכת ראש העיר וההנהלה.

להלן מסמכי הבקשה:  

מסמכי בקשה לקבלת מידע 8.2019

צילום שטח בית העירייה