בעלי תפקידים בחברה

הנהלת חכ"א:

כתובת משרדי חכ"א: פארק התעשיה "אילתם" מבנה אמת"ל 2, ת.ד. 1582 אילת

טלפון:  08-6315353 פקס: 08-6315454

בעלי תפקידים בהנהלת חכ"א:

כהן אבי – מנכ"ל החברה  08-6315353  hke@eec.co.il

זיסו משה – מ"מ מנכ"ל / חשב החברה 08-6315353 moshe@eec.co.il

עדי גורשניק – סמנכ"ל תפעול  08-6315353 adi@eec.co.il

עו"ד שירלי אוסטפלד אביטל – יועצת משפטית ומומנה על חוק חופש המידע 08-9577458 shirly@eec.co.il

עו"ד מורן הראל – ע.מנכ"ל, מנהלת אזורי תעשייה 08-9577468 moran@eec.co.il

אליאור חרוש – מהנדס אזרחי 08-6315353 elior@eec.co.il

לירוי חושן – מהנדס אזרחי 08-6315353 liroy@eec.co.il

טרבלסי טיראן – מנהלת פרויקטים, הנדסה אזרחית 08-9577462 tiran@eec.co.il

לימור עפרוני – מנהלת תפעול, הנדסה אזרחית 08-9577460 limor@eec.co.il

עו"ד ספיר רוזנמן – מ"מ מנהלת לשכת מנכ"ל 08-6315353 sapir@eec.co.il

אורלי אסרף – מתאם שליטה ובקרה מנהלת הסכם גג  08-9577452orly@eec.co.il

סימה קורן – מנהלת משאבי אנוש  08-6315353 simak@eec.co.il

מרים רווח – מתאמת משאבי אנוש 08-9577459 miri@eec.co.il

אתי עמיחי – מנהלת חשבונות  08-9577464 eti@eec.co.il

בלישה לילאנה – מנהלת תקצוב ובקרה  08-9577467 liliana@eec.co.il

סודרי רחל – חשבת שכר 08-9577453 rachel@eec.co.il

אורגל קדושי שמואל – מנהלת יחידת שחר 08-6315353 orgal@eec.co.il

בן חמו אפרת pmo-  08-9577454 efrat@eec.co.il

מרינה עירונית:

עופר סער – מנהל נמל מרינה אילת 08-6376761 ofer@eec.co.il

דורן הלר- מרינה אילת 08-6376761

מישל אקרט – אחראי גביה- מרינה אילת 08-6376761 marinae@eec.co.il

אברהם-אהרון ויצמן ע. אחזקה – מרינה אילת 08-6376761

מרדכי לוי ע. אחזקה – מרינה דרומית 08-6373602

מאיר אוחיון  ע. אחזקה – מרינה אילת 08-6376761