פארק אמתל2חברת אמת"ל- אילת מבנה תעשייה להשכרה, הינה חברה משותפת לחברה הכלכלית אילת (חכ"א) אילת. בפארק אמתל אילת מבני תעשייתי להשכרה, כמו כן ניתן להשכיר או לבנות מפעלים, המקבלים אישור, בתחומי פארק אמתל. לבונים בתחומי פארק אמתל תנתן הטבה ייחודית למתחם. חברת אמתל אילת (Amtal Eilat) הינה הבעלים של הפארק התעשייתי אמתל באילת

החברה הכלכלית שותפה בחברת אמת"ל (26% מהון המניות הרגילות). כאמור, חברת אמת"ל היא חברה המתמחה בהקמת והשכרת מבני תעשייה באילת. החברה הוכרה ע"י מרכז ההשקעות במשרד התעשייה והמסחר כמפעל מאושר. כמו כן, על החברה והמגרשים אשר בבעלותה חל חוק אזורי נמל חופשיים, המקנה הקלות נוספות במיסים.

 

 

כלי נגישות