להלן רשימת מציעים לשנת 2018 על פי נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז  (חוזר מנכ"ל 8/2016)

רצ"ב הרשימה

  • רשימת יועצים לשנת 2017/2018